İntaç - Statik Proje, Çelik Proje, Mühendislik Firması