Erbil Hastanesi / İntaç - Statik Proje, Çelik Proje, Mühendislik Firması
Erbil Hastanesi

Erbil / Irak

PROJE AÇIKLAMASI


Erbil Hastane projesi yaklaşık 150.000 m2 lik alana sahiptir. Projenin mimari tasarımı AL Saad tarafından, statik tasarımı ise İNTAÇ tarından yürütülmüştür. Yapı büyük oranda betonarme olarak inşam edilmiştir. 
Tasarım safhası iki aşamalı olarak değerlendirilebilir. Buna göre; 
• Faz 1 : Artgermeli Döşeme Sisteminin Analizi ( Minimum Döşeme Kalınlığının Belirlenmesi, Döşeme Moment Değerlerinin Bulunması, Döşeme Taşıma Kapasitesinin Bulunması, Sehimlerin Hesaplanması)

• Faz 2 : Kolonların Yeniden Tasarımı ( Yüklerin Belirlenmesi, Kolonların ACI’a göre tasarımı)

• Faz 3 : Yeni Dilatasyon Tasarımına Göre Perdelerin Analizi ( Perdelerin kullanacağı optimum yerlerin belirlenmesi, ASCE7-02 ye göre Rüzgar Yükleri ve Sismik Yüklerin Belirlenmesi, Yüklerin ETABS modelde perdelere dağıtılması

• Faz 4 : Önerilen tasarıma göre iş programı ve maliyetlerin belirlenmesi.

Erbil Hastane projesi yaklaşık 150.000 m2 lik alana sahiptir. Projenin mimari tasarımı AL Saad tarafından, statik tasarımı ise İNTAÇ tarından yürütülmüştür. Yapı büyük oranda betonarme olarak inşam edilmiştir. 

Tasarım safhası iki aşamalı olarak değerlendirilebilir. Buna göre; 

• Faz 1 : Artgermeli Döşeme Sisteminin Analizi ( Minimum Döşeme Kalınlığının Belirlenmesi, Döşeme Moment Değerlerinin Bulunması, Döşeme Taşıma Kapasitesinin Bulunması, Sehimlerin Hesaplanması)

• Faz 2 : Kolonların Yeniden Tasarımı ( Yüklerin Belirlenmesi, Kolonların ACI’a göre tasarımı)

• Faz 3 : Yeni Dilatasyon Tasarımına Göre Perdelerin Analizi ( Perdelerin kullanacağı optimum yerlerin belirlenmesi, ASCE7-02 ye göre Rüzgar Yükleri ve Sismik Yüklerin Belirlenmesi, Yüklerin ETABS modelde perdelere dağıtılması

• Faz 4 : Önerilen tasarıma göre iş programı ve maliyetlerin belirlenmesi.

PROJE DETAYLARI


  • Şehir: Erbil / Irak
  • Kategori: Diğer
  • Proje Tür: Tamamlanan Proje