Gabala Stadyumu / İntaç - Statik Proje, Çelik Proje, Mühendislik Firması
Gabala Stadyumu

Gabala / Azerbaycan

PROJE AÇIKLAMASI


Azerbaycan, Gabalada yapılacak olan Gabala Spor Kompleksinin mimari tasarımı AFL Mimarlık tarafından gerçekleştirildi. Stadyumun mimarisi hem amfitiyatro etkisi yaratacak şekilde hem de çevrede bulunan dağların görüntüsü en iyi alacak şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır. İNTAÇ, bu iddialı projenin yapısal mühendislik, zemin mühendisliği, ve tüm üstyapı statik ve dinamik analizlerinin yapılmasını üstlenmiştir.

Çatı tasarımı yapılırken oluşturulan katı modelde 40.000 adetten fazla yapısal çelik eleman( kirişler diyagonal elemanlar, aşıklar, kolonlar vb.) kullanılmıştır.

Çelik çatı elemanlarının seçiminde detaylı bir optimizasyon çalışması yürütülmüştür. Bunlar yapılırken özellikle ana taşıyıcı çatı kirişleri için yanal burulmalı burkulma analizleri, basınca çalışan elemanlar için doğrusal olmayan burkulma analizleri de dikkate alınmıştır.

Azerbaycan, Gabalada yapılacak olan Gabala Spor Kompleksinin mimari tasarımı AFL Mimarlık tarafından gerçekleştirildi. Stadyumun mimarisi hem amfitiyatro etkisi yaratacak şekilde hem de çevrede bulunan dağların görüntüsü en iyi alacak şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır. İNTAÇ, bu iddialı projenin yapısal mühendislik, zemin mühendisliği, ve tüm üstyapı statik ve dinamik analizlerinin yapılmasını üstlenmiştir.

Çatı tasarımı yapılırken oluşturulan katı modelde 40.000 adetten fazla yapısal çelik eleman( kirişler diyagonal elemanlar, aşıklar, kolonlar vb.) kullanılmıştır.

Çelik çatı elemanlarının seçiminde detaylı bir optimizasyon çalışması yürütülmüştür. Bunlar yapılırken özellikle ana taşıyıcı çatı kirişleri için yanal burulmalı burkulma analizleri, basınca çalışan elemanlar için doğrusal olmayan burkulma analizleri de dikkate alınmıştır.

PROJE DETAYLARI


  • Şehir: Gabala / Azerbaycan
  • Kategori: Spor Tesisleri
  • Proje Tür: Devam Eden Proje