Eğitim - İntaç - Statik Proje, Mühendislik Firması Eğitim