Güçlendirme - İntaç - Statik Proje, Mühendislik Firması Güçlendirme