Ulaşım - İntaç - Statik Proje, Mühendislik Firması Ulaşım