AnasayfaİntaçCFDGabala Stadyumu

Gabala Stadyumu

Açıklama

Stadyum duvarları üzerinde rüzgarın neden olduğu basınç ve hız gradyanını incelenmiştir. Rüzgar kaynaklı akış gradyanları, atmosferik sınır tabakası profiline göre hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi kullanılarak hesaplanmış ve bunun sonucunda hız gradyanları, rüzgârdan kaynaklanan basınçlar ve stadyum cephesi üzerindeki rüzgar yükleri bu çalışmada raporlanmıştır.

Detay

  • Kategori :
  • Yer : Gabala / Azarbaycan
  • Proje Sahibi : Gilan
  • Paylaş :