AnasayfaGeoteknik (Zemin) Projeler

Geoteknik Projeler

  • Geoteknik Raporlama
  • Derin Kazı ve İksa Projelendirilmesi
  • Derin Temel Dizaynı
  • Zemin Islah İşleri Tasarımı
  • Heyelan Önleme Projeleri
  • Yamaç ve Şev Stabilite Hesapları
  • Sahaya Özel Sismik Risk Değerlendirme Raporu
  • Geoteknik Tasarım, Modelleme ve Danışmanlık İşleri
  • Geoteknik Uygulamalar (Fore Kazık, Jet Grout vb.)
  • Zemin Etütleri, Sismik Etütler