AnasayfaCFD Analiz Hizmeti

CFD Analizi

İNTAÇ ,  Computational Fluid Dynamics (CFD) (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) çözümleri ile ısı ve kütle transferi, kimyasal reaksiyonlar ve yanma gibi genel amaçlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği problemlerinin yüksek doğrulukta çözülmesini amaçlamaktadır. Yapılan analizler sayesinde optimum çözümlere ulaşmak hedeflenmiştir.

Klasik deney ortamında yapılan analizlerde her konuda farklı deney çalışmaları yapılırken, CFD Analizde tüm parametreler aynı deneyde yer alır. CFD yazılımı ile veriler birbiriyle bağıntılı halde sonuçta görünür.

İntaç gerçekleştirdiği hizmetlere ek olarak sektöre yazılım çözüm hizmetlerini de sunmaktadır.

Akış Analizleri

Dış Akış Analizleri

  • Bina aerodinamik analizleri ( Cephe yükü hesapları )
  • Araba aerodinamik analizleri

İç Akış Analizleri

  • Turbo makineler ( fan, pompa, rüzgar türbini performans ve verim hesapları )
  • HVAC ( Isıtma, havalandırma, iklimlendirme )
  • Isı transferi hesaplamaları

Yanma

  • Çevresel problemler
  • Duman dağılımı
  • Kirlilik oranları