Betonarme yapılar, ülkemizde modern inşaat sektöründe en tercih edilen yapı türüdür. Betonarme yapıların mukavemeti, dayanıklılığı, estetik açısından tercih sebebidir. Bu yüzden, yapının yapım sürecinde planlama, tasarım, uygulama açısından oluşturduğu için hesaplamaların yapılması da önemlidir. Alanında uzman mühendisler tarafından tasarlanan binanın betonarme hesap sonuçlarını ve yapı analizlerini içeren şeklindeki rapora betonarme statik hesap rapor denilmektedir.

Statik hesap raporu için doğru tasarım, malzeme seçimi ve inşaat yöntemleriyle göz önünde bulunulması gerekir. Yani, Betonarme yapıların güvenliği, bu elemanların doğru bir şekilde tasarlanmasına ve inşa edilmesine bağlıdır. Bundan dolayı, bir yapının tasarımlarında problemlerin ve ihtiyaçlarının belirlenmesiyle, güvenilir hesaplamalarla statik raporları hazırlanmalıdır. İşte betonarme yapılar ve bu yapıların statik hesap rapor hakkında bir göz atmak gerekirse;

– Betonarme yapı tasarımları, TBDY2018, TS500 ve TS498’e göre uygun tasarım yapılmalıdır. Bu nedenle, kullanılan standartlar detaylarla raporda belirtilmelidir.

– Taşıyıcı sistemine etki eden Canlı , ölü , rüzgar, kar ve deprem yükleri gibi yapıya dış etken etkileyerek raporun içine hesap katılmalıdır. Yük kombinasyonlarıyla yapının en olumsuz senaryoyla yapıyı tasarlanmalıdır.

– Raporda yer alması gerekenler ise beton ve donatı çeliğinin malzeme özellikleri, mukavemet ve elastisite modülü gibi parametrelerin bulunmalıdır.

– Yapının genel geometrisi, taşıyıcı sistemi, betonarme elemanlarının kolon, kiriş, perde ve döşeme ve boyutları gibi fiziksel detaylar ve kesit analizleri de raporda yer alır.

– Statik raporlarında hesapların yapılması için zemin etüdü sonuçları, zeminin taşıma gücü ve temel tasarımı için incelenmelidir. Bundan dolayı, önemli parametreler göz önünde bulunduğunda temel tipleri ve boyutları belirlenmesini sağlar.

– Yük kombinasyonları, farklı yük türlerinin bir araya getirilmesi ile olası en yüksek etkiyi gösteren durumları değerlendirir.

– Kesme kuvveti ve eğilme moment analizleri, kolon, kiriş ve diğer elemanlardaki kuvvet ve momentleri değerlendirerek yorumlanmalıdır.

– Yapıda jeolojik ve topoğrafik duruma göre deprem etkilerinin analizini hesaplayarak buna göre deprem dayanıklılığını sağlamak için deprem performansının değerlendirmesiyle raporda yapı güçlendirme önlem alınmalıdır.