Günümüzde özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere birçok ülkede ard germe tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılmasının ve ard germe tekniği ile tasarlanan yapıların sayısının her geçen gün artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi zor mimari tasarımların uygulanabilmesidir.

Kirişsiz olarak tasarlanması istenen yapılarda, döşeme kalınlığı mimari açıdan sınırlayıcı bir faktör olabilmektedir. Böyle yapılarda ard germe yöntemi, hem döşeme kalınlığının azaltılarak mimari sınırların sağlanmasında hem de sehim değerlerinin yönetmeliklerdeki sınır değerlerinin altında tasarlanabilmesinde çözüm olabilmektedir. Kolon ve perde duvarların konumlarının aynı aks üzerinde olması veya yapının taşıyıcı sisteminin düzenli olması ard germe tekniğinin kirişsiz döşemelerdeki kullanımını kolaylaştıran ve daha iyi bir tasarım yapılabilmesini sağlayan önemli bir faktördür.

Spor salonu ve otopark gibi yapılarda ise çoğu zaman kirişli tasarımlar yapılsa da böyle yapılardaki mimari sınırlamalar genellikle kolonlar arasındaki mesafe, yani açıklıklar olmaktadır. Geniş açıklıklı bu tip yapılarda ard germe tekniği geleneksel betonarme tasarıma göre daha ekonomik olmaktadır. Ayrıca bazı spor salonu yapılarında çatı kısmında da etkinlik alanları oluşturulmak istenmektedir.  Spor salonu çatılarındaki ard germe kullanımı bunun gibi farklı mimari tasarımların uygulanabilmesine de imkân tanımaktadır.

Mimari tasarımlardaki konsolların statik açıdan uygulanabilmesinin önündeki engellerden olan sehim sınırları, ard germe yöntemi ile daha ekonomik olarak sağlanabilmektedir. Ard germe yönteminin sehim konusu dahil olmak üzere klasik betonarme tasarımlarla yapılamayan veya yetersiz kalan yapılarda, mimari tasarımların istenilen şekilde inşa edilmesine imkân tanımaktadır.