Silo, 19. yüzyılın sonlarında endüstri,tarım ve inşaat gibi sektörlerde materyalleri depolanması  ve saklanması için önemli yere sahiptir. Bundan dolayı, ilk kullanıldığı dönemlerde silolar taş, tuğla, ahşap çelik malzemesi kullanılarak insanlar malzemelerini en iyi şekilde muhafaza ederek kullanılıyordu. Bu zamanlarda, silo yapımı, temel depolama çözümleri sağlayarak çeşitli sektörlerde depolama olarak kullanarak çok önemli bir yönü olmaya devam etmektedir. Günümüzde profesyonel silo yüklenicileri, bu temel silo yapıların inşasında ve bakımında ard germe uygulamasıyla güçlendirme uygulaması kullanılmaya yaygınlaşmaktadır.

Silo uygulama aşaması sırasında tasarım standartların sınırlamaları, zayıf tasarım ve periyodik yükleme ve boşaltma nedeniyle oluşan teknik problemler yer almaktadır. Olası çözümler arasında ard germe uygulamasıyle güçlendirilmesi ve betonun fiber takviyeli polimerler gibi korozyona dayanıklı malzemelerle güçlendirilmesi yer almaktadır.

Yapılan ard germe tasarımlarda silonun uygun bir hacim uygulanması, malzemenin iyi bir şekilde korunmasını sağlamak ve doldurma ile boşaltmanın kolayca yapılmasını; statik olarak bakıldığında ise, yapının stabilitesi, dayanımı, yerdeğiştirmeyi ve çatlak genişliklerini denetlemesinin yapılması önem arz etmektedir.

Silolar uniform olmayan yanal basınçlardan dolayı kolayca deforme olabilmektedir. Bunun neticesinde, silo güçlendirme projelerinde tercübeli inşaat mühendisleriyle birlikte çalışılması gerekmektedir.

Silo güçlendirmesi projesi yapan bir mühendis, öncelikle sismik analizleri dikkatlice hesaplaması ve oluşabilecek hasarların önlem açısından kontrol edebilmesi gerekir. Silo içindeki depolanan malzemelerin; statik basınçlarının yanı sıra, sismik hareket sırasında taneciklerin kendi aralarında ve silo cidarında oluşturdukları sürtünmelerden dolayı farklı dinamik basınçları da oluşturur.

Bunun sonucunda, silonun dış çevresine ard germe uygulaması yapıldığında, silo’nun yanal basıncını azaltarak yapıyı güvenli bir şekilde güçlendirerek yapının ömrünü uzatmakta büyük bir rol oynamaktadır.

Ek olarak, Yıkıcı depremler sırasında silolarında da burkulmalar maruz kalırken, Silo’nun içindeki malzeme tarafından oluşan normal, kayma gerilmelerine maruz kalmaktadır. Bundan dolayı, silodan oluşan kuvvetlerinin büyüklüğü ve dağılımı, içindeki malzemenin yapacağı yanal basınç etkisi ve silonun dolululuk oranına göre değişiklik gösterilmektedir. Daha büyük veya ağır malzemeler olan silolar yapıda yanal yük etkisiyle önemli bir basınç oluşturmaktadır.

Siloda depolanacak malzemenin karakteristik özellikleri göze alındığında, silonun tabanına ve cidalarına gelecek yüklerin hesabını çeşitli şartname ve yönetmeliklerde belirlenen esaslarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Silo yapısında kaliteli tasarım ve işçilik faaliyetlerinize iyi hizmet edilmesi çok önemlidir. Saygın ve deneyimli bir mühendis ve yüklenici ile ortaklık kurmak, karar verme sürecinizi yönlendirmenize katkıda sağlayacaktır. Silo güçlendirme projesinde statik açıdan kapsamlı değerlendirme alınarak projeye uygulanmaya girilmesi gerekir. Böylelikle, Silo güçlendirilmesi ard germe ile uzun yıllar boyunca dayanıklı bir şekilde performans gösterilmesine katkı sağlayacaktır.