Ard germe yöntemi, konsol döşemelerde sehimleri istenilen limitlerin altında tutabilmek ve döşeme kalınlığını düşürebilmek için kullanılabilmektedir. Özellikle uzun konsollarda sehim değerini limitlerin altında tutabilmek için döşeme kalınlığını arttırmak veya kiriş oluşturmak gibi çözümler yapılabilir ancak mimari tasarımı bozmadan ekonomik bir tasarım yapılmak istenirse ard germe yöntemi konsol döşemeler için uygun olmaktadır.

Konsol döşemelerin tasarımı esnasında döşemenin yüklemeler altında titreşim davranışına da dikkat edilmelidir. Titreşim hareketi, uzun konsollarda kullanım konforu açısından kritik öneme sahip olabilmektedir.

Ülkemizde öngerilmeli elemanlar için geçerli olan TS3233 yönetmeliği ard germe tasarımında kullanılmaktadır fakat gerekli durumlarda daha güncel olan ACI ve Eurocode’ un ilgili bölümleri de kullanılmaktadır.

Sırasıyla ard germe uygulamasını anlatmak gerekirse;

Tasarım Aşaması: Projelendirme aşamasında en ekonomik, uygulanabilir ve limitleri aşmayan bir çözüme ulaşabilmek için bilgisayar yazılımları kullanılarak tasarım alternatifleri üzerinde çalışılmaktadır. Yapılan analizler ve optimizasyonlar sonucunda yapı ömrü boyunca oluşabilecek yüklemeleri güvenle taşıyabilecek bir tasarım yapılmaktadır. Projelendirme döşeme kalınlığının, yumuşak donatı miktarının, tendon sayısının ve tendon konumlarının belirlenmesini de kapsamaktadır.

Halat Yerleşimi: Önce galvaniz kılıf veya tüp adı verilen koruyucu çeperler sehpa donatılarının üzerine yerleştirilirler. Daha sonra ise halatlar, bu kılıfların içine yerleştirilirler.

Ankraj ve Sabitleme: Ankrajlama işleminin projeye uygun yapılması ve bunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Ankraj ve sabitleme, tendonun sıyrılmasını önlemek için önemlidir.

Beton Dökme ve Sıkıştırma İşlemi: Halatların yerleştirilmesinin ardından, beton dökümü yapılır. Beton dökümü yapılırken halatların olduğu bölümlerde boşluk olması engellenmelidir. Beton yerleşiminin kalitesi germe işlemini direkt olarak etkilemektedir.

Germe İşlemi: Beton, belli bir dayanıma ulaştıktan sonra projede belirlenen kuvvet kadar germe işlemi uygulanır. Germe işlemi, özel hidrolik makine ile yapılmaktadır.

Sertleşme ve Bakım: Beton döküldükten sonra belirli bir süre boyunca yeterli dayanıma ulaşması için beklenir. Bu süre içinde betonun çatlamaları önlemek ve dayanımını artırmak için sulama işlemi yapılmalıdır.

Konsol döşemelerde ard germenin avantajları nelerdir?

  • Ard germe tasarım ile daha ince kalınlıkta döşemeler tasarlanabildiği için mimari açıdan olumlu etkiler yaratabilir.
  • Klasik betonarme tasarım ile sağlanamayan sehim limitleri ard germe yöntemi ile sağlanabilir.
  • Döşeme kalınlığının ve yumuşak donatının ard germe ile azaltılabilmesi sayesinde klasik betonarme ile yapılan tasarıma göre daha ekonomik bir çözüm elde edilebilir.