Ard germe uygulaması ilk olarak 1933 yılında Bir Fransız olan Eugene Freyssinet tarafından Le Havre Deniz İstasyonu projesi için kullanılarak inşaat sektöründe yeni bir gelişime yol açmıştır. Eugene Freyssinet araştırmaları sonucunda koniksel ankraj tekniğini bulup patentini almıştır. Böylelikle, betonarme yapılarda maruz kalınan çekme gerilmesinin üstesinden gelmek için yüksek mukavemetli çelik tel kullanımına başlanmıştır.

1. Dünya Savaşı sonrasında Eugene Freyssinet’in, betonun sünmesi üzerine çeşitli araştırmaları vardır. Bu sayede, sünme ve rötre sorununu çözebilmek için beton boru içinden geçirilen piyano tellerine ön germe uygulayarak telgraf direkleri üretmiştir. Ayrıca, 1939 yılında kendisinin de patent aldığı ankraj elemanı ile C30-40 betonu ve 1500-2500 MPa değerler arasında dayanımlı çelik kullanımıyla, akma dayanımının % 70-80 oranına kadar germe kuvvetiyle ön-germe ve ard germe sistemler üretmiştir.

1949 yılında ise ABD, Pensilvanya Eyaleti’nde bulunan Walnut Lane Köprüsü’nün projesinin uygulamasında 48 metre uzunluğundaki ard germe donatısı Magnel sisteminde prefabrik kirişler kullanılarak uygulanmıştır. Bu sayede, bu projeyle ard germe yaygınlaşarak  dünyada birçok ard germe sistemiyle tasarlanan yapıların ortaya çıkmasına öncü olmuştur.

Walnut Lane Köprüsü

Ard germ eve ön gerilme tarihinde tamamlanan önemli projelere bakacak olursak,

1950 yılında Pasadena, California bölgesinde yer alan Arroyo Seco Footbridge köprüsü ön germeli olarak inşa edilmiştir. Farklı bir teknik yöntem kullanarak ön germe donatısı kirişin altına ve üstüne konulmuştur.

Arroyo Seco Köprüsü

1951 yılında, ön germeli kirişler, ABD’de yer alan Pennsylvania yakınındaki bir köprünün üretiminde kullanılmıştır.

1954 yılında, ABD Burlington’da yer alan başka bir yapı ise ilk demiryolu köprüsü inşa edilmiştir.

Burlington Demiryolu Köprüsü

Ard germe uygulamasının kullanımınında önemli yere sahip olan projelerden birisi de St. Louis, Missouri’deki Gateway Arch’tır. 28 Ekim 1965 yılında tamamlanmış olan yapı, kemer betonarme ve ardgermeli çelik halatlarla bir arada inşa edilmiştir. Kemer’in dış örtüsü 6,35 mm kalınlığında paslanmaz çelikten yapılmaktadır. Ayrıca, yapıda görüldüğü üzere iç katmanında da 9,52 mm kalınlığında yapı çeliği mevcuttur. Bu çelik katmanların arasında ise beton vardır. Kemer’in prefabrike ve 3,7 m uzunluğunda ölçülen 142 paslanmaz çelik bölümleri kullanarak yükselmiştir. Bu nedenle, her bölüm betonla doldurulmuştur ve 252 adet gergi çubuğu ile öngerilme yapılmıştır.

Gateway Arch

Ayrıca, yapıda görüldüğü üzere iç katmanında da 9,52 mm kalınlığında yapı çeliği mevcuttur. Bu çelik katmanların arasında ise beton vardır. Kemer’in prefabrike ve 3,7 m uzunluğunda ölçülen 142 paslanmaz çelik bölümleri kullanarak yükselmiştir. Bu nedenle, her bölüm betonla doldurulmuştur ve 252 adet gergi çubuğu ile öngerilme yapılmıştır.

Gateway Arch Yapım Aşaması

1987-1989 yılları arasında iki program çalışması yapılmıştır. ABD ve Japonya birleşim tasarımı ve yöntemleri geliştirerek, sismik etkilere karşı dayanımı yüksek ön üretimli yapılar inşa ederek NIST (National Institute of Standards and Technology) ve PRESSS (Precast Concrete Seismic Structural System) adıyla araştırma programları başlatılmıştır. Bu yapılan programlarda ard germe uygulanmış kolon-kiriş birleşimleri, tip ve betonarme binada farklı donatı yerleşimlerine göre deneyler yapılmıştır.

Ek olarak, ön üretimli beton panellere ard-germe uygulayarak perde duvar oluşturulması üzerine çalışmalar yürütülmüştür.