Silolar, çeşitli ürün veya malzemelerin depolanması için kullanılan özel yapılardır. Bu ürün veya malzemelerin bazıları kömür, kum, çimento, tahıl ürünleri olarak söylenebilir. Siloların tasarımı, depolanan ürünün özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bu yapılar betonarme veya çelik olarak tasarlanabilirler.

Silo gövdeleri, silo yapılarının en önemli yapısal bileşenlerinden bir tanesidir. Gövde kısmı, depolanan malzemenin oluşturacağı yanal basınca bağlı olarak tasarlanmaktadır. Ayrıca tasarım aşamasında siloda doluyken, boşken ve boşaltılırken oluşacak farklı yüklemeler de dikkate alınmalıdır.

Günümüzde ard germe yöntemi, betonarme siloların tasarımında ve güçlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ard germe sistemi sayesinde daha ince silo gövdeleri tasarlamak mümkündür. Bunun sonucunda, kullanılan beton hacmi önemli derecede azalacak ve daha ekonomik bir çözüm yapmak mümkün olacaktır.

Depolanan ürünlerin neme karşı korunaklı bir ortamda olması istenmektedir ve bunun için de geçirimsizlik önemli bir özellik haline gelmektedir. Betonun sünme özelliğinden dolayı, dolu silolarda gövde kısmında çatlaklar oluşabilmektedir. Ard germe sisteminin silo gövdesinde uygulanmasıyla gövdede çatlak oluşması engellenebilir. Ard germe sistemi ile daha ince ve çatlaksız bir gövde tasarımı yapılabilmesi ard germenin silolardaki kullanımını yaygınlaştırmaktadır.