Temeller, üst yapıdan gelen yüklerin güvenli bir şekilde zemine aktarılmasını sağlayan yapı elemanlarıdır. Temel tasarımı, yapı türüne, yüklere ve zemin davranışına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Doğru ve uygun bir tasarım ve uygulama ile ard germenin normal döşemelerde sağladığı avantajlar temellerde de sağlanabilmektedir.

Büyükada 125.Yıl Ortaokulu Temelinin Ard Germe Uygulaması
Büyükada 125.Yıl Ortaokulu Temelinin Ard Germe Uygulaması

Temel kalınlıkları yapının ağırlığına, zeminin taşıma kapasitesine ve zımbalama davranışına göre değişebilmektedir. Ard germe yöntemi ile temellerin kalınlıkları, geleneksel betonarme ile tasarlanan temellere göre azaltılabilmektedir. Buna ek olarak taşıma gücünün sağlanması için gerekli olan dayanımın büyük bir kısmı ard germe yöntemi sayesinde sağlandığı için yumuşak donatı miktarı önemli ölçüde azaltılmaktadır. Bunların sonucunda, ard germe yöntemini kullanarak ekonomik olarak önemli derecede fayda sağlanmaktadır.

Temel yapılarının tasarımında ve inşasında dikkat edilmesi gerekilen parametrelerden bir tanesi de izolasyon ve su geçirimsizliğidir. Ard germe uygulaması, temellerde önemli bir çatlama direnci sağladığı için su geçirmezliği artan temel, korozyona karşı daha korumalı bir hale gelmektedir.

Büyükada 125.Yıl Ortaokulu’nun Temel Tasarımı

Temeller hem üst yapıyla hem de zeminle etkileşim halinde oldukları için temellerdeki tendon profili normal döşemelerdeki tendon profiline göre farklılık göstermektedir. Normal döşemelerde, tendon profili iki mesnet arasında aşağıya doğru bir parabol şeklindeyken, temellerde ise yukarı yönlü bir parabol şeklinde olmaktadır. Bunun asıl sebebi ise mesnet noktalarındaki kuvvetlerden kaynaklı oluşan aşağı yönlü etkiyi ve açıklıkta zeminden dolayı oluşan yukarı doğru şekil değiştirme etkisini karşılamaktır. Ayrıca ard germe yöntemi üzerine yapılan araştırmalar ve uygulamalar sonucunda zımbalama davranışına olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Büyükada 125.Yıl Ortaokulu Temelinin Tepeden Görünüşü

Ard germe tasarımında aderanslı ve aderanssız olmak üzere iki farklı tendon tipi kullanılmaktadır. Aderanslı ve aderanssız tendonların iki yönde yerleştirilmesi, tendon geçişlerinde sorun yaşanmaması için kapsamlı bir planlama ve detaylandırma gerektirir. Ard germe tendonları, gerekli olan direncin önemli bir kısmını karşılamaktadır ancak temel boyunca minimum yumuşak donatı miktarı karşılanmalıdır ve yüksek gerilmenin oluştuğu yerlerde gerekirse ek yumuşak donatılar kullanılmalıdır.

Büyükada 125.Yıl Ortaokulu Temelinden Bir Görünüş