Ardgerme, betonarme elemanların içine yerleştirilen yüksek dayanımlı çelik halatların çekilmesi ile uygulanan bir öngerme tekniğidir. Mimari açıdan klasik betonarme tasarım ile ardgermeli tasarımların herhangi bir farklılığı yoktur. Ardgerme tekniği, tek açıklıklı basit kirişler, sürekli kirişler, konsol döşemeler, mantar döşemeler ve köprü kirişlerinin tasarımında sıklıkla kullanılmaktadır. Ardgerme tasarımlarında halat profilleri yapıya etkiyen yük ve yapının şekline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve farklı şekillerde tasarlanabilir.

Ardgerme sistemleri bilinenin aksine herhangi bir bakım ve onarım gerektirmez.

Uygulama sırasından bahsedecek olursak:

 • İlk olarak betonarme elemanların kalıp kurulması işlemi tamamlanır. Daha sonrasında yumuşak donatılar yerleştirilir.
 • Tendonlar kalıp içerisine yerleştirilir. Ardından çelik halatlar tendonlar içerisinde boydan boya sürülür.
 • Halatlar için 2 tip ankraj bulunmaktadır. Bunlar sabit ve hareketli ankrajdır. Ardgerme işlemi sırasında halatların bir ucu sabit ankraja bağlanırken diğer ucu ise hareketli ankraja bağlanır ve dışarı uzatılır. Çekme işlemi hareketli ankrajın bulunduğu uçta yapılır.

 • Ankrajların yerleştirilmesinden sonra beton dökme işlemine geçilir.
 • Tasarımcının talebi doğrultusunda beton mukavemeti %80 veya %100’üne ulaştığında germe işlemi başlatılır.

Halat germe işlemi tamamlandıktan sonra tendon kesiti içinde bırakılan boşluklara çimento şerbeti enjekte Böylelikle ardgerme işlemi tamamlanmış olur.

Ardgerme sistemlerinin birçok avantajı bulunmaktadır.

 • Ardgermeli sistemler, klasik betonarme tasarımlar ile geçilmesi mümkün olmayan açıklıkları rahatlıkla çözebilir.

 • Ardgerme tekniğiyle tasarlanan yapılarda kiriş ve döşeme yükseklikleri azaldığından kat yükseklikleri istenilen seviyeye göre Bu sayede mimari açıdan konfor elde edilmiş olunur.
 • Ardgermeli sistemlerde başlangıçta yapıya uygulanan germe işlemi sayesinde ters sehim oluşturulduğu için servis durumunda oluşacak sehimlerde azalma görülür.
 • Özellikle döşeme ve temel tasarımlarında ardgerme tekniği sayesinde yumuşak donatı metrajlarında ciddi bir düşüş yaşanacağından daha ekonomik yapılar elde edilebilir.

 • Ardgerme tekniği sayesinde kompleks taşıyıcı sisteme sahip yapılar daha basit şekillerde çözülerek kalıp maliyeti azaltılabilir.
 • Ardgermeli sistemlerde kiriş ve döşeme yükseklikleri azaldığından yapı kütlesinde de bir düşüş görülmektedir. Bu sayede yapıya etkiyen deprem kuvveti azalacağından düşey taşıyıcı elemanların kesitlerinde de azalma görülür. Dolayısıyla yapı tasarımı daha ekonomik bir hale gelmektedir.