AnasayfaİntaçCFDİSKEN Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Ve Isıl Analizi Raporu

İSKEN Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Ve Isıl Analizi Raporu

Açıklama

Adana-Sugözü Enerji Santrali’nde bulunan Elektrostatik Filtre’nin (ESP) çıkış temiz baca gazı basıncının -25 mbar’dan -50 mbar’a düşmesi durumunda oluşan termal akış durumunun analizi hesaplamalı akışkanlar dinamiği metodu ile gerçekleştirilmiştir.
ESP’ye giren baca gazının meydana getirdiği basınç ve sıcaklık dağılımını gözlemlemek ve bu sonuçlardan yola çıkarak yapının hesaplanan basınçlar altında davranışını gözlemlenmiştir.

Detay

  • Kategori :
  • Yer : Adana
  • Proje Sahibi : İSKEN
  • Yıl : 2018
  • Paylaş :