Betonarme Proje

Betonarme Proje


Betonarme, betonun çelik ile kullanılması suretiyle güçlendirilerek imal edilen yapı malzemesinin ismidir. Betonarme proje ise yapı üzerinde bulunan tüm betonarme yapı elemanların hesaplanması ile bu hesaplamalar olarak tanımlanabilir. Yapıda kullanılan betonarme elemanlar (kolon, kiriş, döşeme vb.) birtakım gerilmelere maruz kalırlar. Bunlar genel olarak basınç, çekme, kesme ve burulma etkileridir. Davranış itibariyle gevrek olan beton, sünek çelik ile güçlendirilerek kompozit bir yapı malzemesi olan betonarme elde edilir. Bu güçlendirme ile açıklıkların daha küçük kesitlerle geçilmesi olanaklı olmuştur.

Elemana yerleştirilen çeliğe sonradan veya önceden gerilme verilerek öngerilmeli/ardçekmeli beton elde edilir. Betonarme yapı elemanında bulunan beton ve çelik birlikte bu gerilmelere karşı koyarlar. Bu esnada, beton daha çok basınç gerilmelerini karşılar, çelik ise daha çok çekme gerilmelerini karşılar. Betonarme elemanlarının tüm planları, boyutları ve içindeki tüm donatı miktarı betonarme projede detaylı olarak yer almaktadır. 

Betonarmenin Faydaları

1-)Yangına karşı iyi bir koruyucudur.

2-)Ekonomik ve uzun ömürlüdür.

3-)İnsaat yapımı kolay ve süratlidir.

4-)Aşınmaya karşı dayanıklıdır.

5-)Haşare böcek vb.barındırmaz.

6-)Kuru beton elektrik geçirmez.

7-)Depreme dayanıklıdır.

8-)İstenilen şekil kolayca hazırlanabilir.

Sakıncaları

1-)Ağırdır

2-)Tekrar kullanımı çok kısıtlıdır.

3-)Sesi iyi iletmesi.

İntaç İnşaat Mühendislik olarak 12 yıllık betonarme proje deneyimi ile yolumuza devam etmekteyiz. 12 yıl boyunca Havalimanları, Alışveriş merkezleri, stadyum, spor tesisleri, konut, okul ve altyapı gibi yapı türlerinde betonarme proje hizmeti vermiş bulunmaktayız. Bunlara örnek olarak West Side İstanbul 300.000 m2 betonarme proje, Azerbaycan Gebele Stadyumu 60.000 m2 betonarme statik projeleri verilebilir. Betonarme proje konusunda İdecad, Sap 2000, Etabs ve Safe programları ile analiz etmekteyiz.

Betonarme Proje Hizmetlerimiz :

• Çok Katlı Betonarme Yapılar

• Rezidans Projeleri

• Sosyal Tesisler

• Spor Tesisleri

• Endüstri Yapıları

• Belediye Yapı Ruhsat İşlemleri

• Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

• Betonarme Güçlendirme Projeleri

• İstinat Duvarı Projesi

• Temel Projesi