BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)

 Çağımızda teknoloji insan yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Gelişen dünyada dijital yaşam ve teknolojinin hayatlarımızı kolaylaştırdığı ise su götürmez bir gerçek. Günümüzde inşaat sektörü de dijitalleşmenin olanaklarını aktif biçimde kullanmaktır.

Uzun yıllardan beri inşaat projeleri, plan hataları, güvenilmez çizimler sebebiyle yüksek maliyetler ile karşı karşıya kalmıştır. Fakat bir bilgi yönetim sistemi olan BIM ile birlikte tüm bu olumsuzluklar geçmişte kaldı. Yazımızın devamında “BIM nedir? BIM ‘in avantajları nelerdir? BIM hangi alanların kullanımına uygundur?” sorularına cevap vereceğiz.

BIM Nedir?BIM

BIM (Building Information Modeling) – Türkçe adıyla Yapı Bilgi Modellemesi -, yapıların mimari tasarım ve inşa sürecinde ve bu sürecin devamında rol alan paydaşların her birinin yaralanabileceği bilgi paylaşım sürecidir. BIM ile birlikte kullanılan yazılımlar sayesinde söz konusu projenin farklı alanlarında görev üstlenen herkes, projenin son durumuna ve kaydedilmiş verilerine en hızlı şekilde ulaşır. Yapılan ortak çalışmalarda çoklu disiplinleri desteklediği için sıkça kullanılan yazılımlardan biri de REVİT’tir. İngiltere Almanya Norveç Hollanda ve ABD’de uzun yıllardır kullanılan BIM Türkiye’de de hızla yaygınlaşmaktadır. Bir yapının tasarım ve proje aşamasından başlayarak inşa ve bitirme aşamasına kadar aktif şekilde kullanılabilen BIM ekiplerin koordine çalışmasını sağlayarak olası hataları engeller. Ayrıca zaman tasarrufu BIM’ in getirilerinden biridir. İki boyutlu çizimlerden farklı olarak kullanıcılarına üç boyutlu ve daha detaylı çizim imkânı sunan BİM sanılanın aksine yazılım ya da program değildir. En basit tanımıyla BIM bir bilgi paylaşım sürecidir.

BIM Ne İşe Yarar?

BIM 1970’de ortaya çıkan bilgi paylaşım sürecidir. İnşaat endüstrisini dijital olarak destekleyen BIM, 3 boyutlu modelleme sistemi ile birlikte bütüncül bir yaklaşım sergileyerek üretkenlik artışı sağlar. Son on yılda önemi gittikçe artan BIM, bir yapının yalnızca fiziki verilerine değil aynı zamanda gider tahminleri, zaman çizelgeleri, enerji temini gibi etkenleri de içine alır. BIM statik projelerde sıkça kullanılır bu sayede projenin akışı hızlanır. Yapım aşamasından önce dijital modelleme kullanılarak proje olası hata ve çarpışmalardan korunur. Hata payını minimuma indirip en yüksek seviyede iş birliği sağlayan BİM, projenin yapım aşamasını kısaltır.

BIM’in Faydaları Nelerdir?

  1. Tasarım sürecinde olası aksaklık ve problemlerin farkına varılmasını sağlayarak yapım aşamasına sorunsuz geçiş sağlar.
  2. Yapılacak projede görev alan bütün ekiplerin senkronize şekilde çalışmasını sağlayarak projenin bir bütün halinde sürdürülüp sonuçlandırılmasını sağlar.
  3. Kendine ait veri tabanında gerekli dataları saklayabildiği için aynı ölçüm ve deneylerin tekrar yapılmasını engeller ve elde edilen verilere süresiz ulaşım sağlar. Bu durum maddi tasarrufu beraberinde getirir.
  4. Mekân ve zaman farkı olmaksızın her zaman ulaşabilecek bir veri tabanı sağlayarak proje sürecinde kullanıma sunar.
  5. Proje ile ilgili tahminlerin ve yapıcı fikirlerin oluşmasında etkilidir. Revit’in sağladığı nitelikli yapısal tasarım imkânları sayesinde proje görünür kılınır.
  6. Projenin tüm paydaşlarına aynı bilgileri sunarak iş akışını görünür kılar ve projenin ilerleyişini kolaylaştırır.
  7. BİM, dijital bir modelleme sistemi olduğundan çevre dostudur. Bu durum olası çevre kirliliğinin önüne geçer.

İntaç olarak bugüne kadar birçok BİM Statik Projelerini başarı ile gerçekleştirdik.