Hepimizin ortak sayılabilecek günlük bir rutini vardır. Her sabah evimizden ayrılır iş yerimize veya okula gider günümüzün birçoğunu orada geçiririz. Bireyler farklı faaliyetler adına uzun zaman geçirdikleri yapıların içinde güvende hissetmek isterler.

Ülkemiz aktif deprem kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle yaşadığımız her gün deprem gerçeği ile yüzleşebileceğimizi unutmamalıyız. Depreme hazırlıksız yakalanmamak adın bir dizi tedbir alınmalıdır. Bu tedbirlerden biride DEPREM RİSK ANALİZ TESPTİNİN yapılmasıdır. Deprem risk analiz tespitinin yapılması hem can güvenliğimizi sağlamak hem de ekonomik zarardan kaçınmak adına çok önemlidir.

Deprem Risk Tespiti Nasıl Yapılır?

  • Deprem ile ilgili yapılan tüm çalışmalar ve T.C. Deprem Yönetmeliğine ve uluslararası kriterlere uygun olmalıdır.
  • Deprem risk tespitinde öncelikle arazinin zemin özellikleri dikkate alınmalıdır.
  • Yüzey jeoloji çalışmaları ile arazinin zemin özelikleri incelenir ardından yapının zemin etüdü hazırlanır.
  • Yapının mevcut rölevesi çıkartılır.
  • Yapı malzemelerinin çevresel ve yapısal hasarları tespit edilir.
  • Yapının taşıyıcı sistemlerinden karot numune örnekleri alınır. Burada dikkat edilmesi gereken husus örneklerin yeterli sayıda olmasıdır.
  • Belirlenen zemin özeliklerine göre yapının oturtulduğu zeminin stabilitesi, deprem anında gösterdiği davranış şekilleri, yapı – temel elemanlarına olan etkisi ve yapının temel elemanlarının uyumu dikkatli şekilde gözlemlenir.
  • Başka bir önemli konu ise yapının taşıyıcı sistemlerinin incelenmesidir.
  • Elde edilen veriler ışığında yapının 3 boyutlu modeli oluşturulur.