Barınma ihtiyacı insanoğlu yerleşik yaşama geçtikten sonra karşılanması gereken en önemli ihtiyaçlardan biri halini almıştır. Eski zamanlarda bu ihtiyacın karşılanması için çalışan taş ustaları ve zanaatkârlar, bugün ana mühendisliklerden biri olan İNŞAAT mühendisliğinin temellerini atmışlardır. Günümüzde İnşaat mühendisliği yapıların plan, proje, yapımı ile ilgilenen temel mühendislik alanı olarak tanımlanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği denilince akıllara ilk önce yapısal tasarım gelmektedir. Yapısal tasarım inşaat mühendisleri tarafından sıkça yapılan bir çalışma olmakla birlikte inşaat mühendisliğini sadece yapısal tasarımla sınırlandırmak büyük bir yanılgı olacaktır. İnşaat mühendisliği anabilimi Hidrolik Ana Alt Bilim Dalı, Yapı Ana Alt Bilim Dalı, Mekanik Ana Alt Bilim Dalı, Ulaştırma Ana Alt Bilim Dalı ve Geoteknik Ana Alt Bilim Dalı olmak üzere beş farklı ana alt bilim dalının birleşmesiyle oluşmuştur. Bugünkü yazımızda inşaat ana alt bilim dallarında bir olan Geoteknik Ana Alt Bilim Dalı inceleyeceğiz

Geoteknik Nedir?

Geoteknik temel inşaat bilimleri ve zemin mekaniğini içine alan 1900’lü yılların başında oluşmaya başlamış ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte inşaat mühendisliği problemlerinin çözümünde önem arz eden anabilim dalıdır. Bir anabilim dalı olan Geoteknik; zemin üzerine oturtulmak suretiyle inşa edilecek her yapının ergonomik ve güvenli bir şekilde oluşturulması için çalışır. Geoteknik alanında çalışmalar yapan bireylere geoteknik mühendisi denir. Geoteknik mühendisliği hakkında doğru bilenen yanlışlar vardır. Bu yanlışlardan biri geoteknik mühendisliğinin Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliklerine ait olduğunun düşünülmesidir. Hâlbuki geoteknik mühendisliği, inşaat mühendisliğinin zemin ile alakadar olan ana alt dalıdır.

Başka bir deyişle geoteknik mühendisliği, yapıların oturtulduğu veya içinde yer aldığı zemin veya kaya ortamı arasındaki etkileşimlerini konu alan mühendislik alt dalıdır. Depremin gündemimizde olduğu bu dönemde geoteknik çalışmaların önemi daha da artmıştır. Geoteknik mühendisleri uğraştıkları konunun belirsizliği nedeniyle kesin ifadeler kullanamasa da yaklaşık çözümler ve belirli güvenlik katsayılarının kullanımı ile en makul çözümün oluşturulması sağlar

Geniş çerçeveden bakıldığında geoteknik çalışmaların üç ana unsurdan oluştuğu görülmektedir. Bahsettiğimiz unsurlar; Zemin Mekaniği, Temel İnşaatı ve Zemin Dinamiğidir.  Geoteknik çalışmalarını daha iyi anlayabilmek için bu kavramları kısaca tanımlamak gerekirse;

Zemin Mekaniği: Zeminin mühendislik özelliklerini ve davranışlarını analiz edilmesidir.

Temel İnşaatı: Uygulama problemlerine çözüm getirmek adına mühendislik tasarımlarını imar edilmesidir.

Zemin Dinamiğidir: Zeminlerin dinamik yükler etkisindeyken mühendislik özelliklerinin ve davranış şekillerinin incelenmesidir.