Depremin ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olduğu inkâr edilemez. 2020 senesi de son 20 yılda depremin en çok yaşandığı ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Depremin bölgede aktif olması sebebiyle bu konuda çalışmalarda sürmekte ve güncellemeler yapılmaya devam etmekte. Bu doğrultuda 2018 yılında hem deprem yönetmeliği güncellendi hem de AFAD tarafından Türkiye Deprem Tehlike Haritaları paylaşılarak daha önce kullanılan deprem bölgeleri kavramı yerini her konum için ayrı ayrı hesaplanan deprem ivme değerlerine bıraktı.

Görselde paylaşılan Türkiye Deprem Tehlike Haritalarında sol alt köşede belirtilen renk skalası TBDY 2018 ‘de standart tasarım deprem hareketi olarak adlandırılan DD-2 ( 50 yılda aşılma olasılığı %10 ( tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan yer hareket düzeyi) için görülmesi beklenen en büyük yer ivmelerini (Peak Ground Accelaration, PGA)  g (980.665 cm/s2) cinsinden ifade etmektedir. Görüldüğü üzere renk koyulaştıkça en büyük yer ivmesi değerleri de artmaktadır.

Deprem tehlike haritaları incelendiğinde hem nüfus yoğunluğunun olduğu hem de ülkeye ekonomik katkının verildiği sanayi bölgelerinde deprem tehlikesinin arttığı gözlenmektedir.

Depreme dayanıklı yapı tasarımında ilk esas can kaybının önüne geçecek şekilde tasarım olmakla birlikte maddi kayıplarında en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Üretimin aksamamasının istendiği fabrika, endüstriyel tesisler gibi yapılarda deprem sonrasında işleyişin durmadan devam etmesi büyük önem arz etmektedir. Üretimin durmaksızın devam etmesinde de elektrik tesisatının payı çok büyüktür. Elektrik enerjisi ile çalışan cihazların deprem esnasında ve sonrasında çalışmaya devam edebilmesi oluşacak zararın en aza indirgenmesini sağlamaktadır. Bu noktada elektrik enerjisinin gerilim değerini düzenleyerek cihazların işleyişi için gerekli elektriği kullanıma sunan trafo merkezlerinin depremden etkilenmeyecek şekilde statik tasarımının yapılması büyük bir önem teşkil etmektedir.

Deprem anında ve sonrasında tesislere elektrik enerjisini tedarik eden trafo merkezlerinde meydana gelecek yapısal hasarlar üretime büyük oranda balta vuracak ve çok büyük maddi kayıplara sebep olacaktır. İnşaat mühendisleri tarafından dizayn edilen trafo merkezleri büyük fabrika ve endüstriyel tesisler için olmazsa olmaz bir unsur olmaktadır. İNTAÇ Mühendislik olarak deprem güçlendirme ve yapısal tasarım konularında birçok defa başarılı projelere imza atmıştır.

İntaç, birçok kurumsal endüstriyel tesisin ve sanayi yapılarının statik projelerini hazırlamıştır.

Eczacıbaşı Vitra Karo Üretim Tesisi