Türkiye cumhuriyeti dünya coğrafyasında stratejik bir konumda yer almaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz bulunduğu konum itibariyle deniz, hava, kara ve raylı sistem taşımacılığında büyük bir potansiyele sahiptir.

Diğer taşımacılık sektörlerine nazaran deniz taşımacılığı büyük nakliyatlar için daha güvenli ve düşük maliyetlidir. Ayrıca LNG(natural liquid gas) ve LPG (liquid petroleum gas) gazlarının ülkemize giriş çıkışı deniz taşımacılığı ile sağlanmaktadır. Bugün ki yazımızda “LİMAN NEDİR? LİMAN YAPILARI ve TASARIMI NASIL YAPILIR? Ve LİMAN STATİK HESAPLAMALARI” başlıklarını inceleyeceğiz.

Liman Nedir?

Liman, gemilerin fırtına, akıntı ve diğer doğal etkenlere karşı korunduğu; yük ve yolcu taşımacılığı için çeşitli hizmetlerin verildiği denizlerin izole edilmiş bölgeleridir. Başka bir işlevi ile limanlar, gemi inşaat ve onarımlarının yapıldığı özel alanlardır. 

Liman Tasarımı Nasıl Yapılır?

Mühendisler tarafından liman tasarımları yapılırken limanın kullanım amacı, limana gelecek gemilerin boyut ve tonajları gibi hususlar ölçüt alınır ve bu ölçütlere göre uygun bölgelerde limanların inşalarına başlanır.

Limanları belirli başlıklar altında sınıflandırmak mümkündür. Kuruluşları bakımından limanlar; Doğal Limanlar, Yapay Limanlar ve Yarı Doğal Limanlar olarak sınıflandırılır. Limanları coğrafi yapılarına bakarak sınıflandırmak mümkündür. Coğrafi yapılarına göre limanlar Deniz Kıyısındaki Limanlar, Nehir Limanları, Ada ve Kıyı Göl Limanları olarak üçe ayrılır.

Limanların hangi amaç için (askeri, ticari, turizm vb.) kullanılacağı yapısal tasarım bakımından çok önemlidir. Çünkü liman yapısal tasarımları ve statik hesaplamaları limanın ileride hizmet edeceği amaca yönelik olarak yapılır. Başka bir deyişle limanın kullanım amacı söz konusu limanın tasarım aşamasında oldukça önemlidir. 

Liman Yapıları

Liman yapıları genellikle liman dışı ve liman içi yapılarından oluşur.

Liman dışı yapıların görevleri; liman çevresini açık denizin etkilerinden korumak, sahil kumlarının limana ve çevresine yaklaşmasını engellemek ve limanı fiziki etkilerden koruyarak limana giriş çıkışı emniyete almak olarak sıralanabilir.

Liman içi yapılar ise gemi yanaşma yerlerinin gerisinde ki taşıma ve indirme vinçleri, ambar, depo, yolcu salonları ve depolama alanları olarak sıralanabilir. Bu yapıların düzgün planlanması çok önemlidir.

Yanaşma yerlerinin yapısal tasarımları limanların kullanım amacına, rıhtım derinlikleri ve zeminin durumuna göre belirlenir.

Liman Statik Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Limanların yapısal tasarımı ve statik hesapları uzmanlık gerektiren önemli çalışmalarladır. Bu çalışmalar sırasında çok dikkatli olunma ve olası hesap hatalarından kaçınılmalıdır. Hesaplama sırasında yapılacak küçük bir hata küçük bir kartopunun çığ oluşturması gibi büyük, olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Dolayısıyla proje kapsamında çalışacak ekip alanında uzman kişilerden oluşmalıdır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi limanların hangi amaçla kullanılacağı, bulunduğu konumu limana yanaşacak limanların boyutları ve tonaj ölçüleri çok önemlidir. Belirttiğimiz hususlarla birlikte hareketli yükler, rüzgâr, dalga, deprem yükleri ve olası gemi çarpmaları yine statik hesaplamalar yapılırken dikkate alınacak önemli konulardır.

Liman projelerimizi incelemek için tıklayın.