Sanayi yapıları çoğunlukla şehir merkezlerinin dışına inşa edilen gıda, giyim, mobilya, denizcilik, güvenlik, elektrik-elektronik gibi birçok farklı sektörün üretim, montaj ve ambalajlama gibi hizmetlerinin icra edildiği yerlerdir. Bazı şehirlerde hem planlı yerleşim oluşturulması hem de daha hızlı hizmet verebilmek adına sanayi yapıları ortak bir alanda toplanarak organize sanayi bölgeleri kurulmaktadır. Sanayi yapılarını oluşturacak ana unsur konumlandırılacağı bölgenin coğrafi şartlarına göre seçilmektedir. Örneğin deprem tehdidi taşıyan bölgelerde çelik konstrüksiyon yapılar kullanılmaktadır.

Sanayi Yapı Projelerinde Proje Yönetimi Süreci Nasıl İşler?

Sanayi yapılarının projelendirilmesi ve proje yönetimi noktasında aktif süreç yönetimi kritik önem taşımaktadır. Süreç yönetiminde maksimum verimi sağlamak adına ekip kadrolarının alanında uzman nitelikli kişilerden oluşması ve diğer ekiplerle koordineli çalışmaları mühimdir. Proje yönetimi bir bütündür ve paydaşları bir araya getirmeden yapılan çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır. Etkin bir proje yönetiminin ana unsurlarını sırasıyla fizibilite çalışmaları yapı tasarımı, ihale ve ardından inşaat yönetimi olarak sıralayabiliriz. Fizibilite çalışmaları projenin sonunda yüksek verim almamızı sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Proje hazırlık süreci tamamlandıktan sonra strüktürel, konstrüksiyonel, termal ve güvenlik koşullarını sağlayan yapılar oluşturulur. Daha sonrasında ihale dokümanları hazırlanır. İhale yönetimi sanayi yapılarının projelendirilmesinde kilit noktalardan biridir. İhale yönetimi sürecini uzman ekiplerimizle birlikte süreçten sizleri de haberdar ederek proje gerçekleştirilir.

Endüstriyel Yapı (Sanayi Yapısı) Projele Adımları

  • Endüstriyel yapı projelerinde, proje yönetiminde hizmet verecek işlevler eksiksiz şekilde belirlenmelidir.
  • Sabit veya hareketli ekipman yada makinaların yapıya olan yükü tespit edilmelidir.
  • Çıkan sonuca göre endüstriyel tesis için en ekonomik ve uygun taşıyıcı sistemlerin tercih edilmesi gerekmektedir.
  • Tesisin olası büyümeleri göz önünde bulundurulmalı dolayısıyla projenin optimize uygunluk sağlanması esas alınmalıdır.
  • Sanayi yapısı ve proje yönetiminin ana ilkesi zaman mekan ve finansal kaynakların etkin şekilde yürütülmesidir.

Sanayi Yapısı Projelerinde Grup Çalışmasının Önemi

Her projede olduğu gibi sanayi yapısı projelendirme ve proje yönetimi hizmetlerinde başarının sırrı farklı uzmanlık alanlarındaki ekiplerin etkin grup çalışmasıyla süreci yürütmeleridir. Bu grup çalışmaları projeyle ilgili birçok etken barındırdığı için değişen parametrelere çok dikkat etmek gerekir. Birden fazla disiplinin koordineli çalışması sanayi yapı projelerinde en verimli sonucu almamızı sağlar.

Bim (Yapı Bilgi Modellemesi) Nedir?