Günümüzde, ileri sanayi dünyası hayallerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir. Her alanda olduğu gibi ileri sanayi alanında da enerji, ürün depolamak; fabrika faaliyetlerinin devamı, enerji tasarrufu ve maliyeti düşürmek için çok önemlidir. Büyük depolama tanklarının yapım aşamasında en önemli noktalardan biri ‘’TANK TEMEL STATİK HESAPLARININ’’ başarılı şekilde yapılmasıdır.

Tanklara etki eden kuvvetleri İç ve Dış Kuvvetler olarak ikiye ayırabiliriz. Tank temellerine etki eden iç kuvvetler; Sıvı-Gaz Basıncı, tankın kendi ağırlığı ve kullanılan malzemenin ağırlığından kaynaklanır. Tanka etki eden dış kuvvetler ise deprem, rüzgâr ve kar yükleridir. Belirttiğimiz yükler tanka kesme kuvveti ve momentler oluşturmaktadır.

TANK TEMEL STATİK HESAPLARI doğru metotlar ile şartnamelere bağlı kalınarak hazırlanmalı ve tanklar hem muhafaza ettiği malzemelere –iç kuvvetlere- hem de dışarıdan gelen etkilere karşı-dış kuvvetlere-dayanıklı olmak zorundadır

Endüstriyel Tankların statik projelerinin hazırlanmasında en önemli konulardan birisi de zemin etüdüdür. Tank Statik Projeleri hazırlanırken tankın yapılacağı alanın deprem derecesi ve zemin durumunun iyi analiz edilmesi birçok statik projenin hazırlanmasında büyük etkiye sahiptir.

Genellikle çelik ve betonarmenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan Endüstriyel Tankların modeli ve inşa edileceği bölgenin zeminine göre yalnız çelik ya da betondan oluşturulabilir. Uygun yapı malzemesi ve modelin belirlenmesinin ardından Tank Statik Hesaplarının alanında yetkin mühendisler tarafından özenle hazırlanması gerekmektedir.

Tank Statik Projelerin hazırlanması önemli mühendislik tecrübeleri gerektirir. İntaç Mühendislik tecrübeli kadrosuyla yüzlerce projenin yapısal tasarımlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.