Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ, Resmi Gazete’ de yayınlandı. (Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliği İçin Tıklayın)

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi Ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ kapsamında özel uzmanlık gerektiren konularda tasarımın gözetimi ve kontrolü hizmetinin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Uygulama kapsamında, binaların deprem etkisi altında tasarımı konusunda esaslarda belirtilen yetkinlikteki inşaat mühendislerine bakanlıkça ‘’Özel Binalar Tasarım Gözetmenliği Belgesi’’ verilecektir.

Buna göre:

  • Statik proje müellifleri, tasarımını üstlendikleri projelerde esaslar kapsamında tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınmadan proje işini sürdüremeyecek.
  • Esaslarda belirtilen işlerde yapı sahibi tarafından tasarım gözetmenlerinden tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınması ve ilgili gözetmen raporlarının ve tutanakların bir nüshasının yapı ruhsatı başvurusunda statik projelerle birlikte İdaresine verilmesi zorunlu olacak.
  • Tasarım gözetimi ve denetimi süreçlerinde yapılan iş ve işlemler yapı denetim uygulamalarına engel teşkil etmeyecek.
  • Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti; Bakanlıktan aldığı tasarım gözetmenliği belgesi ile çalışan ve münhasıran akademik eğitim, proje tasarımı veya proje danışmanlığı işi ile uğraşan inşaat mühendislerince gerçekleştirilecek.
  • Tasarım gözetmenliği belgesi esaslarda belirtilen koşulları taşıyan ve mesleğinde en az beş yıl fiilen görev yapmış inşaat mühendislerine verilebilecek.
  • Tasarım gözetmenleri, meydana gelebilecek yapısal hasarlardan ötürü ilgili idareye karşı dâhil olduğu hizmet kapsamında sorumlu olacak.

Bundan böyle aşağıdaki alanlarda, yetkili Tasarım Gözetmenlerinden hizmet alınması zorunlu kılınmıştır.

TGUA-1 : Deprem Yer Hareketi

TGUA-2 : Zemin Davranış Analizleri ve Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Analizleri

TGUA-3 : Yeni Yapılacak veya Mevcut Binaların Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarımı için Doğrusal Olmayan Bina Taşıyıcı Sistem Analizleri

TGUA-4 : Yüksek Bina Analiz ve Tasarımı

TGUA-5 : Deprem Yalıtımlı Bina Analiz ve Tasarımı