Arazi kullanımının sınırlı olduğu şehir merkezlerinde, binaların çatısına veya yükseltilmiş platformlara helikopter pistleri inşa edilmesi optimum çözüm önerileri ile yaygın bir uygulama durumundadır. En ideali yüksek binaların tasarım aşamasında olası bir heliport ihtiyacının planlanması ile helikopterin ağırlığını taşımak için gereken statik hesaplamaların projede ön görülmüş olmasıdır.

Çatı üstü helikopter pistleri, koşullara bağlı olarak çatı döşemesine hemzemin olarak veya yükseltilecek bir platform üzerine tasarlanabilirler. Elbette sonradan eklenmesi ile ortaya çıkabilecek yapısal problemlerle birlikte yapının mevcut mimarisi ile uyumlu tasarlanması ve konumlandırılması tüm tasarım sürecinde uzman mimarlar ve statik mühendislerinin eşzamanlı çalışmaları ile mümkündür.

Helipad, Heliport yapısal tasarımını gerçekleştiren statik proje ve mimari ekibi, helikopterin ağırlığını taşıyabilecek yapısal ve dinamik yüklerle birlikte müttefik tüm tesisler için gerekli alanları dâhil edebilecekleri ön görüleri oluşturmalıdırlar. Bununla birlikte, binanın tepesinde yeterli alan bulunmaması durumunda, extra detaylandırmalarla helikopter pistinin binanın çatısı dışına uzatılması için yasal izinler talep edilebilir.

İNTAÇ Mühendislik, Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği’ne (SHY-14 B) uygun olarak ruhsatlandırılmış İstanbul’daki ilk yükseltilmiş çelik helikopter pistine ait tüm imalat çizimlerini hazırlamıştır. İşveren ECZACIBAŞI için gökdelen yapısının en üstünde bir helikopter pisti istenmiştir. İstanbul’da bulunan Kanyon Plaza, ticaret, alışveriş ve konut alanlarından oluşan modern bir komplektir. Aktif kullanımı civardaki diğer ticari kullanıcıların da ilgisini çekmekte ve örnek teşkil etmektedir.

Kanyon Plaza Helipad, mevcut çatı döşemesi üzerine 5.6m yükseltilmiş 11 adet çelik kolanla basan bir platform olarak 5306 kg olan Sikorsky S-76C++ model helikopter için tasarlanmıştır. Titreşimleri minimalize etmek üzere kolon altlarına elastomer yerleştirilmiştir. Mevcut bina kapsamında hafiflik ve yüksek bir noktaya (117.5metreye) kolay uygulanabilirlik avantajları ile çelik taşıyıcı sistem tercih edilmiştir. Kanyon Plaza Helipad in toplam ağırlığı yaklaşık 200 ton’dur.